POLITYKA PRYWATNOŚCI

Archikurs dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony internetowej www.architektura-kurs.pl oraz usług firmy.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Jest on zgodny z ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (GPDR/RODO).

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich uczestników kursów Archikurs. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze strony
  internetowej www.architektura-kurs.pl. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z kursów.
 2. Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki firma Archikurs przetwarza dane osobowe podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób firma wykorzystuje udostępnione dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu osoby, do której dane należą lub uzyskaniu jej zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.architektura-kurs.pl.
 4. Administratorem danych osobowych jest Archikurs z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Młodzieżowej.

 

II. RODZAJ GROMADZONYCH INFORMACJI

 1. Firma Archikurs wykorzystuje wszelkie możliwości, aby zapewnić anonimowość użytkownikom korzystającym ze strony internetowej www.architektura-kurs.pl.
 2. Utrzymując stronę internetową, firma gromadzi w celach analitycznych, serwisowych i bezpieczeństwa datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

 

III. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKÓW

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. Archikurs może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www.architektura-kurs.pl, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane udostępnione przez użytkowników strony internetowej, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
  od Archikurs, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Archikurs nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika,
  a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Archikurs Michał Burmistrz w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO[i]w celu:
 2. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy);
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Archikurs [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
 5. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
 6. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
 7. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 8. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i sprzętu;
 9. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
 10. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail);
 11. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych;
 12. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Archikurs.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt c) i d) powyżej może być realizowany przez Archikurs za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet).

 

V. POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

 1. Strona internetowa www.architektura-kurs.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę internetową do potrzeb użytkowników.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym, w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Archikurs.
 4. Strona www.architektura-kurs.pl oraz inne strony i serwisy internetowe należące do Archikurs zapisują informacje w postaci plików cookies w następujących celach:
 1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. funkcjonalnych, umożliwiając m.in. dostosowanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, co pozwala dostosować stronę do potrzeb osób, które odwiedzają ją wielokrotnie;
 4. wydajnościowych, umożliwiając m.in. tworzenie anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. reklamowych, umożliwiając dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, które są bardziej dostosowane do ich zainteresowań, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców oraz personalizowanie treści reklamowych. Mogą być używane również do wyświetlania treści reklamowych poza stronami należącymi do Archikurs.
 1. Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób pliki cookies zapisywane są na jego urządzeniu końcowym. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach internetowych. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie plików cookies oraz innych stron należących do Archikurs.
 2. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację dla stosowanych przez Archikurs plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

WIĘCEJ INFORMACJI O COOKIES

 

VI. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Archikurs będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa oraz okres niezbędny do :
 2. obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Archikurs;
 4. wypełnienia obowiązku prawnego Archikurs (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Archikurs na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Archikurs podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników strony internetowej, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Archikurs nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem.
 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronach internetowych nie znajdujących się w domenie www.architektura-kurs.pl są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. Archikurs nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

 

VIII. ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, Archikurs gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych bądź elektronicznie przez podane adresy e-mail.
 2. Archikurs może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.

 

  IX. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Archikurs przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Archikurs są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Archikurs usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Archikurs ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Archikurs danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Archikurs lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego[ii]lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Archikurs, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Archikurs (adres podany na wstępie, z dopiskiem: Ochrona danych osobowych).

 

X. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie, Archikurs korzysta z usług partnerów, którzy wykonują określone zadania w ramach współpracy z firmą. Należą do tej grupy: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

[i]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

[ii]Do 25 maja 2018r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, po 25 maja 2018r. Urząd Ochrony Danych Osobowych